Nyheter:

28 juni, 2019
Välkommen till AW i Vattenverket fredag 28/6!

Läs mer »

21 maj, 2019
Välkommen till Jazz i Vattenverket fredag 24/5!

Läs mer »

24 april, 2019
Välkommen till Jazz i Vattenverket fredag 26/4!

Läs mer »

7 april, 2019
Protokoll-årsmöte 2019

Läs mer »

28 mars, 2019
Välkommen till Jazz i Vattenverket fredag 29/3!

Läs mer »

25 mars, 2019
Verksamhets-årsberättelse 2018

Läs mer »

3 mars, 2019
Kallelse årsmöte onsdag 27 mars 2019 kl 19, e-post utskick

Läs mer »

3 mars, 2019
Vägbeskrivning årsmöte onsdag 27 mars 2019 kl 19, Dalénum kontorshotell-Agavägen 52, se bilaga nedan

Läs mer »

KOTTLASJÖNS VÄNNER

Kottlasjöns Vänner startades under maj månad 2001 och är en partipolitiskt obunden ideell förening med ca 1400 kontakter, associerade medlemmar, och har som mål att

  • Värna om djur och natur i och runt Kottlasjön.
  • Värna om befintliga grönområden och bibehålla en tyst miljö runt Kottlasjön med tillhörande våtmarker.
  • Skapa opinion mot förläggning av Södra Kungsvägen vid Kottlasjöns strandlinje och vattenområde, ett absolut motstånd mot dragning av Södra Kungsvägen norr om Lidingöbanan.
  • Bevaka planer på bebyggelse i strandnära område, som kan innebära ett hot mot vattenkvalitén i sjön, genom att minska viktiga tillrinningsområden, då Kottlasjön har begränsad vattenvolym.
  • Bibehålla Kottlasjön som potentiell reservvattentäkt.

Engagera er genom att debattera dessa frågor på Lidingö Nyheter-Debatt Sprid information om föreningen till grannar, vänner och andra berörda.

Kottlasjön Varje enskild person med intresse för att stödja och verka för dessa mål kan bli medlem.
Medlemsavgiften som är frivillig, men viktig för att finansiera våra aktiviteter, är 20 kr.Du kan bli ständig medlem för 200 kr.

Medlemsavgifterna används för att producera informationsmaterial i form av flygblad, annonser och för att upprätthålla hemsidan.
Vi tar även tacksamt emot extrastöd i form av gåvor.

Kontakta styrelsen för betalningar av avgifter och eventuella gåvor.

Ange din ePost-adress så får du fortlöpande information via ePost.

Föreningens ePost-adress är info@kottlasjonsvanner.se, dit du kan höra av dig med frågor och synpunkter på vår verksamhet eller med tips om aktiviteter.